۰۲۱۷۷۶۰۰۲۵۰ pasargadgeneralhospital@gmail.com

روز جهانی ایمنی بیمار

به مناسبت روز جهانی ایمنی بیمار بازدید مدیریتی مدیران ارشد بیمارستان و تجلیل از بیماران با هدف جلب مشارکت بیماران در راستای ارتقای ایمنی بیماران انجام شد
۰۵ مهر

دسته بندی ها

مطالب مرتبط