۰۲۱۷۷۶۰۰۲۵۰ pasargadgeneralhospital@gmail.com

آموزش و بهداشت

 • آموزش مادر و نوزاد

  آموزش مادر و نوزاد

  وقتی صحبت از سلامت و رفاه مادر و کودک می شود، آموزش نقش مهمی ایفا می کند. این راهنمای جامع برای آموزش مادر و نوزاد تمام جنبه های مراقبت های دوران بارداری و پس از زایمان، رشد کودک و اهمیت یک محیط مراقبت های بهداشتی حمایتی را پوشش می دهد.

  اطلاعات بیشتر
 • آموزش به بیماران

  آموزش به بیماران

  آموزش بیمار به فرآیند ارائه اطلاعات، منابع و پشتیبانی مرتبط به افراد برای کمک به درک و مدیریت شرایط سلامتی خود اشاره دارد. این شامل آموزش بیماران در مورد تشخیص خاص، گزینه های درمانی، مدیریت دارو و تغییرات لازم در شیوه زندگی برای ارتقای سلامت مطلوب است. هدف اولیه آموزش به بیمار افزایش دانش و مهارت های بیماران است که آنها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و نقش فعالی در سفر مراقبت های بهداشتی خود داشته باشند.

  اطلاعات بیشتر

سایر بخش ها