۰۲۱۷۷۶۰۰۲۵۰ pasargadgeneralhospital@gmail.com

گردشگری و سلامت

  • بیماری های عفونی، علل و علائم تا راهکارهای درمانی

    بیماری های عفونی، علل و علائم تا راهکارهای درمانی

    بیماری های عفونی اختلالات ناشی از ارگانیسمها مانند باکتریها، ویروسها، قارچها یا انگلها هستند. بسیاری از موجودات زنده در بدن ما و روی آن زندگی می کنند. آنها معمولاً بی ضرر یا حتی مفید هستند. اما در شرایط خاص، برخی از آنها می توانند باعث بروز انواع بیماری شوند.

    اطلاعات بیشتر

سایر بخش ها